Posts Tagged ‘Милен Русков’


Критическият квартет говори за: „Възвишение”

Време: 24.01.2012 г.,  19.00 часа

Място: Червената къща, зала „Пеша Николова“

С участието на: Ангел Игов, Мария Калинова, Николай Аретов.

Реклами

За възвисяването в езика

[Милен Русков, „Възвишение”, ИК „Жанет-45”, Пловдив, 2011]

Литературен вестник, брой 32, 19-25.10.2011, 5.

Езиковият експеримент в новия роман на Милен Русков „Възвишение” е част от повтарящата се утопия на българската литература за влизане в реката на Възраждането. През 90-те на XX век това бележи прекъсване на традицията, отказ от предходниците едновременно с въз-раждането на други „бащи”. Естествено, тази река е Хераклитова и не можеш да влезеш два пъти в една и съща вода, нито пък в една и съща утопия. И ако за авторите около фигурата на Ани Илков и течението на „Литературен вестник” това прескачане назад във времето вече е разглеждано през споменатия генеалогически аршин, то в контекста на съвременността „Възвишение” се обръща към хоризонтите на „смутните времена”, за да открие пред нас една хетеротопия на кризата. (още…)