Posts Tagged ‘Гео Милев’

ЗА ДВЕ ИНКРИМИНИРАНИ РЕТОРИКИ: Г. МИЛЕВ – Н. ВАПЦАРОВ


1. ВМЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕ

2. МЕЖДУ ВАРВАР И ДАДА. (по делото “Гео Милев”)

3. МЕЖДУ РЕТОРИКАТА И НУЛЕВАТА ФИГУРА (по делото “Вапцаров”)

4. ТЕРОРЪТ НА ЕЗИКА

5. ИКОНИТЕ БДЯТ:

6. СЛУЧАЯТ “СЕПТЕМВРИ” – СЛУЧАЯТ “СЕЛСКА ХРОНИКА”

7. КРАЙ. НАКАЗАНИЕТО


(още…)

Примери от българското манифестостроене

●сп. Алтера, бр.12, 2008, 60-63.

● Конференция “Критическото наследство на Българския модернизъм”, секция “Нова и съвременна българска литература”, Институт за литература, БАН, София, 03.12.2007.

1. Императивите на Възраждането. От Паисий и Бозвели, през Раковски и Петко Славейков, до Каравелов и Ботев Българското възраждане познава програмно- манифестното говорене. (още…)