Posts Tagged ‘Галина Николова’

(още…)

Експериментално проглеждане

Литературен вестник, бр. 25, 27.6 – 3.7.2007, 7.

Бояна Петкова “Така ми е”, ИК “Жанет 45”, Пловдив, 2007.

В контекста на днешната българска литература поредицата „Поетики“ подчертано успява да открои нови почерци, нови „пробиви“, нови авторски гласове. Това го потвърждава и стихосбирката „Така ми е“, чиято премиера се състоя наскоро, по време на Пролетния панаир на книгата. Книгата на Бояна Петкова фокусира в себе си всички черти на доброто съвременно писане, на пристрастеност, както към думите, така и към опразването на техните места, освобождаване от присъствието им. Един прочит на вписване на Бояна Петкова в последователността от поетически книги на Елица Великова, Мария Радулова, Надежда Радулова, Галина Николова, Мира Душкова през призмата на сетивно- еротичния, телесния, нарцистично- описателния език, би явил не малко от границите на този дебют. В същото време подобно съполагане, което по принцип причинява алергични реакции в литературното поле, ще остане „силово“ спрямо страстта по автономия, отделеност, дистанция в „Така ми е“. (още…)