Posts Tagged ‘Аристотел’

Национална конференция с международно участие
СУ „Св. Климент Охридски“, 28-30 ноември 2016 г.

● Програма на конференцията и резюмета

● Program of the conference and abstracts

bg-version-a5 (още…)

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ

Едип или Сократ:
литературните примери у философите

[Аудио запис от срещата]

[Фотографии: Стоян Атанасов]

ks_4.16

разговор върху книгата на

Камелия Спасова
Събитие и пример у Платон и Аристотел  

16 април 2014 г., 19.00 часа

Театрална зала, СУ, Ректорат

С участието на:
Миглена Николчина, Иван Добчев, Виолета Дечева, Невена Панова, Васил Видински 

Разговорът е фокусиран около питането: защо философите обичат да си служат с примери, които да илюстрират сложни идеи, тези, концепции или заплетени метафизични въпроси. Не е ли работата с Едиповците, Сократовците и Антигоните подвеждаща и опасна за теоретичните парадигми, които често биват атакувани и подривани от следходниците през използванитев тях литературни примери. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ отказва да даде окончателен отговор. За начало книгата предлага да гледаме в две посоки, като се спира на изходна културна дихотомия, проектирана върху фигурите на Аристотел и Платон. (още…)

Публична защита на дисертация

 Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата.
 Проблемът за образцовата творба” 

Време: 17.01.2012, 14.00 часа

Място: Нова конферентна зала (Огледалната зала), Ректорат

(още…)