Главите на Медуза: Heads of Medusa

Posted: 24.09.2012 in Събития

29.09.2012, 22:00 h, The Fridge, бул. „Мадрид” 8

Боян Манчев| Миглена Николчина| Мария Калинова | Камелия Спасова>>>

чудовищен разговор или хеторологична акция около фигурата на Медуза

Липсващото Едно

Най – красивото нещо у Медуза, надежда за безброй женихи, били косите й. Та слушай. Тя била изнасилена –устите на поети разказват – от морския властник Посейдон в храма на Атина [Ovid, IV, 794-803]. Самата Атина извила погледа си – да не гледа как чичо й опозорява девойката в храма . Заменила косите й с ужасяващи змии [hydrus], та слушай, затова единствена от трите Горгони, Медуза няма глава, а много разклонения. Ако можехме да погледнем Медуза, а смъртен не може отпред да я види, щяхме да разберем как вместо едното там стои многото [plethos].

Мария Калинова
Камелия Спасова

>>>

The missing One

The most beautiful thing in Medusa, she was desired by countless wooers, were her locks. So listen. She was rapped – the mouths of poets told this myth – by Poseidon, the Sealord, in the temple of Athens [Ovid, IV, 794-803].Athens herself turned her gaze – not to look how her uncle disgraced the maiden in the temple. She transformed Medusa’s locks into terrible snakes [hydrus], so listen, that is why Medusa is the only one from the three Gorgons without a head, but multiple branches. If we could look at Medusa, but a mortal man could not see her in the face, we should be able to know how there were many [plethos] instead of one.

Maria Kalinova
Kamelia Spassova

This slideshow requires JavaScript.

[в рамките на Ентропичния институт: Entropic Institute
от дойферт&плишке: deufert&plischke]

http://the–fridge.blogspot.com/

Ентропичният институт на Дойферт & Плишке в пространството на thefridge & Xаспел: подробна информация за лекциите

 

Ентропичният инстуитут – София ще бъде открит на 27 септември 2012 г., четвъртък, 19 часа, с лекция на Боян Манчев на тема Що е критическа инситуция?, последвана от Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти (начало: 19 часа).

На 28 септември, 19 часа, немският критик Арнд Веземан ще представи лекция на тема Театърът принадлежи на пазарния площад, танцът на празника (начало: 19 часа)

Ентропичният институт ще завърши на 29 септември, събота, от 22 часа, в пространството на thefridge & Xаспел, с Главите на Медуза, хетерологична акция на Камелия Спасова, Мария Калинова, Миглена Николчина и Боян Манчев.

На 27 и 28 септември Ентропичният институт ще продължи в откритото пространство на града, за да завърши с лекция-концерт на пианиста и композитор Ален Франко в пространството на САМСИ. На 29 септември лекцията-концерт ще открие вечерта в САМСИ в 19 часа и Ентропичният институт ще поеме по посока на thefridge & Xаспел.

27./28./29.09.2012
The Fridge, бул. „Мадрид” 8
Музей САМСИ, бул. „Черни връх” 2

Снимки и видео от събитията

http://www.entropischesinstitut.net/

deufert&plischke’s Entropic Institute is a temporary workspace, a festival, a choreography. A group of local and international artists work together to always again re-invent the Entropic Institute for every place it visits. After its first appearance in Berlin the Institute travels south-east to Sofia where it opens its doors and public space for 3 days. The day at the Institute starts with a drink and a lecture at the Fridge at 19:00 and ends at midnight at SAMCA with a lecture concert. Both places are connected trough a 2h lantern procession through the city, where several radio plays on provided headphones put the voices of the mythical figures of Arachne, Hermaphrodite and Medusa into the ears of the walkers. The procession ends with a choreographic concert in-front of the NBK, to reinvent this public place to give space for choreography. After the dance the Entropic Institute continues at the SAMCA, where every night the Institute is closed with a musical quest about the theme of the move-out, the exodus in music: a curse, an illusion, but also hope.

The Entropic Institute Sofia is institutionalized by: Galina Borissova, Kattrin Deufert, Alain Franco, Maria Kalinova, Boyan Manchev, Thomas Plischke, Willy Prager, Kamelia Spassova, Maja Stevanowa, Arnd Wesemann.

http://www.goethe.de

Институтът по ентропия на Дойферт & Плишке е временно работно пространство, фестивал, хореография, които във всеки град се случват в нови пространства. Група местни и чуждестранни артисти обединяват усилията си, за да може всеки институт да възникне в нова форма.
След първата си спирка в Берлин, Институтът по ентропия ще се установи през септември за три дни в София. Началото е в късния следобед в „The Fridge“ с доклад, а краят – преди полунощ в САМСИ с концерт-лекция. Двете места ще бъдат свързани с двучасово шествие с фенери през града, участниците в което, снабдени със слушалки, ще чуват от радиопиеси гласовете на митичните същества Арахна, Хермафродит и Медуза. Шествието ще завърши с хореографски концерт, за да могат всички заедно да създадат публично пространство за танца. Събитието ще продължи в САМСИ, където всяка вечер ще приключва с музикално изследване на изхода, екзодуса като проклятие, бягство и илюзия, но също и като надежда.

След София Институтът по ентропия ще продължи през 2013 г. в Брюксел и Хамбург.

Институтът по ентропия в София се осъществява от:
Галина Борисова, Арнд Веземан, Барбара Грайнер, Катрин Дойферт, Боян Манчев, Томас Плишке, Вили Прагер, Майя Стефанова, Ален Франко.

Събитието ще се придружава от вестник „The Entropic Institute“: 16 страници с материали на Дойферт & Плишке, Ален Франко, Боян Манчев, Маркус Щайнвег и Елке Ван Кампенхут.

Една продукция на deufert&plischke GbR в копродукция с Гьоте-институт в България, PACT Цолферайн, Есен, Кааитеатер в Брюксел и „Танцфабрик” в Берлин, с подкрепата на ЕС „Култура” и apap – advancing performing arts project‚ Performing Europe.
Проектът се финансира със средства от културния фонд на Берлин и управляващия кмет на Берлин – канцелария на правителството.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s