Лекции на Тилотама Раджан

Posted: 29.04.2012 in Събития, Теория

/English translation below/

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и  „Софийски литературоведски семинар“ Ви канят на:

Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг

лекция на Тилотама Раджан

3 май, четвъртък, 17:00 ч., Ректорат, Нова конферентна зала

/Лекцията ще се проведе на английски език/

 На 4 май, петък15:00 ч, с участието на Тилотама Раджан ще се проведе и кръгла маса на тема „Бъдещето на деконструкцията”. Местата са ограничени, с предварително записване. Желаещите да участват да пишат на Мария Калинова на адрес teoria_na_literaturata@abv.bg

Тилотама Раджан e професор по английска литература и литературна теория в Университета на Западно Онтарио, Канада. Авторка е на „Романтическият наратив. Шели, Хейз, Голдуин, Уолстънкрафт” (Romantic Narrative:Shelley, Hays, Godwin, Wollstonecraft), 2010; „Деконструкцията и останките от феноменологията” (Deconstruction and the Remainders of Phenomenology: Sartre, Foucault,Derrida, Baudrillard), 2002; „Притурката на четенето. Фигури на разбирането в романтическата теория и практика” (The Supplement of Reading: Figures of Understandingin Romantic Theory and Practice), 1990; „Тъмен тълкувател. Дискурсът на романтизма” (Dark Interpreter: The Discourse of Romanticism), 1980.

Софийски литературоведски семинар се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… – могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други ресурси.

       
The Sofia University Cultural Center and the Sofia Literary Theory Seminar invite you to:

The VItality of IdealismEvolution and Involution in Hegel’s andSchelling’s Systems

 public lecture by Tilottama Rajan

 03 May, 20125 p.mNew Conference Room, Sofia University

Tilottama Rajan is Interim Director of the Centre for Theory and Criticism, Canada Research Chair in English and Theory and Distinguished University Professor at the University of Western Ontario, Canada. Her books include Romantic Narrative: Shelley, Hays, Godwin, Wollstonecraft (Johns Hopkins UP, 2010),  Deconstruction and the Remainders of Phenomenology: Sartre, Derrida, Foucault, Baudrillard (Stanford, 2002),  The Supplement of Reading: Figures of Understanding in Romantic Theory and Practice (Cornell, 1990), Dark Interpreter: The Discourse of Romanticism (Cornell, 1980).

Those who would like to attend Tilottama Rajan’s seminar on The Future of Deconstruction on May 04, 3 p.m., please, contact Maria Kalinova atteoria_na_literaturata@abv.bg

The Sofia Literary Theory Seminar is focused on the research and elaboration of concepts (ideas, notions, terms, theories), which grasp and problematize the moments of transformation in the text and at its limits. These transformations – as alteration, metamorphosis, transmodality, torsion, inflection, inversion…. – are examined through the optics of diachrony (as genealogy, genesis, autotextuality….); through spatial optics as events within texts, between texts, between heterogeneous discourses and media, between the nonsemiotic/nontextual and the semiotic/textual, and between various arts, disciplines and contexts; and last but not least in the optics of potentiality with its ontological, utopian and other resources.

Фейсбук събитие

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s