Събитие и безсмъртие | Event and Immortality

Posted: 10.05.2011 in Събития, Теория

Събитие и безсмъртие
в литературата, езика и философията

[международна научна конференция ]

13-14 май 2011 г., 8.30 – 19.00 | Нова конферентна зала, II зала

Факултет по славянски филологии
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА: бг| en 

@ liternet.bg

Мария Калинова | Камелия Спасова

Ламела: органът на безсмъртното

Лакан в своя XI семинар Четирите основни концепта на психоанализата предлага мита за ламелата, за да обясни начина, по който развива Фройдовото понятие нагон. Този мит е противопоставен на мита за андрогините на Аристофан от Пир на Платон. Ламелата е мислена като нереален орган, и все пак орган, на безсмъртното. Двата авторски философски мита са поставени като две решетки при осмисляне на проблема за двойниците. И ако при Платон сдвоените части еротично се въздигат по пътя към постигане на Едното, то при Лакан ламелата е органът, който ражда двойниците. В разработките на М. Николчина и А. Зупанчич е потърсен отговорът на въпросите: защо точно бащата на комедията – Аристофан – е избран за глас, който да представи идеята за човека-андрогин и как римската комедия и по-специално Менехмовци на Плавт поражда проблемът за двойниците като средство за комично сюжетиране. Събитието е мислено като изскачащо помежду единия и другия двойник, помежду Платон и Лакан, помежду безсмъртното и реалното.

Maria Kalinova | Kamelia Spassova

Lamella: The Organ of Immortality

Lacan introduces in his Seminar XI The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis the myth of lamella in order to explain in what way he developed the Freudian concept of drive. This myth is opposed to the Aristophanian myth of androgynous people, as told in Plato’s Symposium. The lamella is conceived as an unreal organ, and yet an organ, of immortality. The two philosophical myths presuppose two different frameworks for the reflection on the problem of the doubles. On the one hand, in Plato the two halves are erotically sublimated in their way to achieve the One. In Lacan, on the other, the lamella is the organ that gives birth to the doubles. The present paper attempts through a reading of Miglena Nikolchina and Alenka Zupancic to provide an answer to the following questions: Why is it that it is Aristophanes, the Father of Comedy, that is chosen to give a voice to the idea of the androgyne; and in what way the Roman comedy in general, and the Menaechmi of Plautus in particular, produces the problem of the doubles as a means for the comic emplotment. The event is conceptualized as an explosion between the one and the other double, between Plato and Lacan, between immortality and the real.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s